Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Na podstawie art. 149 pkt 1, art. 150 ust. 1 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 a także art. 29 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (Dz.U.2023.900) oraz zarządzenie nr OR.0050.8.2024 Wójta Gminy Dabrowa z dnia 11 stycznia 2024 r.

Dyrektor PSP im. Jana Pawła II w Naroku ogłasza nabór do kl. I dzieci urodzonych w roku 2017 (2018 – po 28.02.2024 r., jeżeli dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną i będą wolne miejsca).

Zapisów dokonywać należy osobiście w szkole w godz. 8:00 do 15:00.

Zapisy trwają od 01.02.2024 r. do 11.03.2024 r.

W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC MOŻNA ZAPISAĆ DZIECI PO TYM TERMINIE.

.

Szkoła zapewnia:

– dowóz dzieci do szkoły, bezpieczeństwo i opiekę świetlicową w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców;

– ciepłe posiłki, owoce i warzywa oraz wyroby mleczne w ramach akcji „Mleko w szkole”;

– naukę j. angielskiego i j. niemieckiego (od kl.7, dla chętnych od kl. I do kl. VI język mniejszości narodowej – język niemiecki);

– szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, wycieczek turystycznych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum (m. in. finansowanych z projektów unijnych);

– pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki szkolnej;

Dysponujemy odpowiednią bazą informatyczną, dziennikiem elektronicznym, posiadamy plac zabaw oraz duży teren rekreacyjno-sportowy, nową salę gimnastyczną i pomieszczenia lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.

ZAPRASZAMY DO PSP W NAROKU !!!

ZAPRASZAMY DO PSP W NAROKU !!!