Grono pedagogiczne

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci. Stara się zobaczyć ich dusze.

B.Cage

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Przemysław Gajos

NAUCZYCIELESPECJALNOŚĆ
PROWADZONE ZAJĘCIA

mgr Przemysław Gajos – dyrektor szkołyJęzyk polski, Historia, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie w placówkach oświatowychJęzyk polski
mgr Iwona AdamWychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe, Język polski
Terapia pedagogiczna,Oligofrenopedagogika
Język polski, Zespoły wyrównawcze, Rewalidacja indywidualna
Wychowawca klasy V
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Mariola DomanowskaKształcenie zintegrowane, Przyroda, Terapia PedagogicznaEdukacja wczesnoszkolna, Przyroda
Zespoły korekcyjno- kompensacyjne
Zajęcia wyrównawcze, Wychowawcza klasy I
mgr Grażyna FrejusHistoria, Wychowanie fizyczneHistoria, Wychowanie fizyczne, Biblioteka
mgr inż. Izabela Kokot
Matematyka, Informatyka, FizykaMatematyka, Zajęcia wyrównawcze
mgr Krzysztof Kokot
Fizyka, Chemia, MatematykaChemia

mgr Grzegorz Mińkowski
FizykaFizyka
mgr Małgorzata KolankoNauczanie początkowe, Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
Terapia pedagogiczna, Wychowanie do życia w rodzinie
Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika
Resocjalizacja, Socjoterapia
Wychowanie do życia w rodzinie, Doradztwo zawodowe
Pedagog szkolny
Terapia pedagogiczna
mgr Dariusz LewandowiczWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne
Wychowawca klasy IV
mgr Małgorzata LitwiniecWychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe
Muzyka, Terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
Przyroda, Biologia
Muzyka, Biologia
Wychowawca klasy III
Opiekun chóru
mgr Marta Łupak  Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaWychowawca świetlicy, Logopedia
mgr Anna MłyńczakKształcenie zintegrowaneKształcenie zintegrowane
Zespóły korekcyjno -kompensacyjne
Wychowawca klasy II
mgr Janusz MikurendaPlastyka, Zajęcia techniczne,
Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka, Technika
Plastyka, EDB
Wychowawca klasy VIII
Rzecznik Praw Ucznia
mgr Maria Sikora Język niemiecki
Przyroda
Język niemiecki
Wychowawca klasy VI
mgr Agnieszka Tracz-ChojnackaJęzyk angielski
Oligofrenopedagogika
Język angielski
Wychowawca klasy VII
mgr Jolanta WiśniewskaGeografiaGeografia
mgr Ewa WójcikPsychologiaPsycholog
mgr Vatentyna RusanovskaReligia