Seminarium Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego

W dniu 25.04.2024 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Panią Wojewodę Opolskiego Monikę Jurek, Panią Wójt Gminy Dąbrowa Katarzynę Gołębiowską -Jarek oraz Panią Joannę Raźniewską Opolskiego Kuratora Oświaty, które wzięły udział w seminarium Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego -„Rola książki we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia”. Warto nadmienić, że pani kurator i pani wojewoda […]

Jestem kulturalny, a Ty?

Uczniowie klasy II w ramach innowacji ,, Jestem kulturalny, a Ty?” stworzyli własny kodeks dobrego zachowania. W tym celu wspólnie omówiliśmy najważniejsze zasady sprzyjające bezpieczeństwu oraz dobrej atmosferze w szkole i klasie. Podczas tworzenia kodeksu panował miły nastrój, a praca w grupach integrowała zespół klasowy.

Czytanie może być ciekawe

W poniedziałek odbyło się podsumowanie realizowanej w naszej szkole innowacji „Czytanie może być ciekawe”. W dwóch grach terenowych uczestnicy szukali zaginionej książki i odpowiadali na pytania związane ze znajomością lektur. Następnie przy ognisku czytaliśmy fragmenty znalezionej książki. Autorki innowacji ( Marta Łupak i Iwona Adam) dziękują wszystkim uczestnikom za udział i dobrą zabawę.

Czytanie może być ciekawe

W kolejny już piątkowy wieczór nasi uczniowie brali udział w zajęciach odbywających się w ramach realizowanej innowacji” Czytanie może być ciekawe”. Tym razem przenieśliśmy się w wiosenną podróż z lekturą. Odbył się quiz sprawdzający znajomość lektur, następnie młodsze dzieci wykonały zakładkę do książki a starsze lekturownik. Wcześniej w ramach zajęć dodatkowych pracowaliśmy z poezją,czego jednym […]

Czytanie może być ciekawe

W piątkowy wieczór w naszej szkole realizowana była innowacja pt. ” Czytanie może być ciekawe”. W zimowym i świątecznym już nastroju przenieśliśmy się do krainy baśni. Strasi czytali młodszym”Dziewczynkę z zapałkami”. Następnie klasy 2i 3 wykonywały ilustrację do tekstu a klasy starsze,podzielone na grupy, przedstawiły sceny z baśni we własnej interpretacji. Innowacja ma na celu […]