Przedmiotowy System Oceniania

PrzedmiotKlasa 1-3 Klasa 4Klasa 5Klasa 6Klasa 7Klasa 8
Edukacja wczesnoszkolnakryteria
Religiakryteriakryteriakryteriakryteriakryteriakryteria
Język polskikryteriakryteriakryteriakryteriakryteria
Język angielskikryteriakryteriakryteriakryteriakryteriakryteria
Matematykakryteriakryteriakryteriakryteriakryteria
Historiakryteria
wymagania
kryteria
wymagania
kryteria
wymagania
kryteria
wymagania
kryteria
wymagania
Przyrodakryteria
wymagania
Biologiakryteria i wymaganiakryteria i wymaganiakryteria i wymaganiakryteria i wymagania
Geografiakryteria
wymagania
kryteria
wymagania
kryteria
wymagania
kryteria
wymagania
Fizykakryteriakryteria
Chemiakryteriakryteria
WOSkryteria
wymagania
Muzykakryteriakryteriakryteriakryteria
Plasykakryteriakryteriakryteriakryteria
Technikakryteriakryteriakryteria
Informatykakryteriakryteriakryteriakryteriakryteria
WFkryteriakryteriakryteriakryteriakryteria
JMN – niemieckikryteriakryteriakryteriakryteria
Język niemieckikryteriakryteria
Historia i kultura niemieckiej
mniejszości narodowej
kryteriakryteria
EDBkryteria