Informacja o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. Załączone telefony […]

Co z tym zdrowiem psychicznym młodych cyfrowych?

Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG zaprasza wszystkich Rodziców na webinar, który odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) o godzinie 19:00 do 20:30 na platformie ClickMeeting. Temat: Co z tym zdrowiem psychicznym młodych cyfrowych? Link do webinaru: https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/co-z-tym-zdrowiem-psychicznym-mlodych-cyfrowych- Film E-uzależnienia a higiena cyfrowa. Gdzie zatem jest granica?

Bezpieczny, Aktywny, Zdrowy i Świadomy

W miesiącu marcu nasi uczniowie rozpoczęli lokalny projekt profilaktyczny pt. ” Bezpieczny , Aktywny, ,Zdrowy i Świadomy„. Z wiewiórką Sonią uczniowie klas 1 i 2 uczą się bezpieczeństwa , zdrowego trybu życia,wyrażania emocji oraz unikania zagrożeń !!! Projekt zakończy konkurs plastyczny pt. „Galeria z wiewiórką Sonią „ Koordynator i pedagog Pani Małgorzata zaprasza do konkursu […]

PEDAGOG RADZI… Jak się uczyć żeby się nauczyć

Drogi uczniu doznałeś kiedyś uczucia paniki, bo sprawdzian już na drugi dzień? Siedzisz wkuwasz i nic nie wchodzi ci do głowy? Myślisz, nie dam rady, nie zdążę, już za późno i kolejna jedynka w dzienniku. Nauka to dla ciebie udręka? Jeżeli doznałeś kiedykolwiek takich sytuacji ten artykuł jest dla ciebie. Oto kilka praktycznych rad jak się efektywnie uczyć, żeby się nauczyć. Stosowanie się do tych zasad sprawi, że nie doznasz paniki przed sprawdzianem a nauka stanie się dla ciebie przyjemnością i już nic cię nie zaskoczy oraz nie spędzisz nad notatkami całej nocy.

Read more about PEDAGOG RADZI… Jak się uczyć żeby się nauczyć

Porady dla zmęczonych oczu

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Wzrok podobnie, jak inne zmysły oraz umiejętności rozwija się od urodzenia. Badania dowodzą, że te dzieci, które spędzają dużo czasu na powietrzu, w ruchu i mogą patrzeć daleko, szeroko i wysoko maja znacznie lepszy od wzroku ich rówieśników, którzy spędzają dużo czasu przed ekranami i unikają otwartej przestrzeni.

Read more about Porady dla zmęczonych oczu

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI DZIECIOM WARUNKÓW NAUKI W DOMU

1. Ustalenie i konsekwentne przestrzeganie godzin przeznaczonych na naukę domową- właściwe gospodarowanie czasem.

2. Częste wietrzenie pokoju dziecka lub miejsca nauki.

3. Pamiętanie o przerwach na posiłek, odpoczynek i ruch.

4. Dbanie o właściwą koncentrację na zadaniach. – efekt „Pustego Biurka”.

5. Monitorowanie przez rodziców zadanych treści przez nauczycieli i aktywna z nimi komunikacja.

6. Zaczynanie od łatwych treści, ponieważ dzieciom jest potrzebny sukces.

7. Pracowanie etapami.

8. Przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej.

9. Dbanie o właściwą postawę ciała przy siedzeniu. 10. Dbanie o życzliwą, spokojną i bezpieczną atmosferę w domu.

11. Systematyczna orientacja rodziców w osiągnięciach, kłopotach i porażkach dziecka związanych z uczeniem się.

Read more about OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI DZIECIOM WARUNKÓW NAUKI W DOMU

Pedagog zaprasza do udziału w programie

Każdy uczeń może zwróć się do pedagoga/psychologa szkolnego, gdy:

1. Czuje się  osamotniony, smutny, nieszczęśliwy z jakiegoś powodu.

2. Ma problemy w nawiązywaniu dobrych relacji z kolegami, koleżankami, rodzicami i nauczycielami.

3. Ma problemy w nauce czytania, pisania i liczenia.

4. Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

5. Chciałby podzielić się swoją radością, sukcesem, osiągnięciami, zdolnościami.

6. Chciałby pomóc innym, lecz nie wie w jaki sposób.

7. Ma ciekawe pomyły, którymi chciałby się podzielić

8. Nie potrafi sobie poradzić z jakąś sprawą.

Read more about Pedagog zaprasza do udziału w programie

Dialog pomiędzy rodzicami a szkołą

Aby szanować innych, trzeba najpierw nauczyć się szanować samego siebie. Postawę szacunku realizuje się przede wszystkim przez akceptację inności drugiej osoby, poprzez dostrzeganie wartości, jakie ona prezentuje. Nie zawsze musimy podzielać ten system wartości, ale można uszanować poglądy. Wracając do dialogu – opisuje się go przez cztery słowa: słuchanie, rozumienie, dzielenie się i spotkanie. Prowadzenie dialogu to najpierw próba słuchania, jeszcze przed rozpoczęciem mówienia. To dążenie do zrozumienia drugiego człowieka.

Read more about Dialog pomiędzy rodzicami a szkołą