Podręczniki i programy nauczania

Wykaz podręczników, które kupują rodzice uczniów, obowiązujący w klasach I – VIII w roku szkolnym 2023/2024

Kl. I

Podręcznik do religii – Jesteśmy Bożą rodziną – ks. Prof. Dr hab. J. Kostorz, Wydawnictwo Św. Krzyża,

Podręcznik pomocniczy Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1, Stefanie Erdmann Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 33/1/2009/2015

Kl. II

Podręcznik pomocniczy Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 33/2/2009/2015

Podręcznik do religii  – Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa – ks. Prof. Dr hab. J. Kostorz, Wydawnictwo Św. Krzyża,

Kl. III

Ich und Du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 33/3/2009/201502019

Przyjmujemy Pana Jezusa, Ks. Marcin Wilczek,dr E. Bem, Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu, 411/2015

Kl. IV

„Zapowiedź  zbawienia” Podręcznik do religii, Red. M. WilczekM. Baron, Wyd. Świętego Krzyża, Opole Nr 488/2014

Ich und du 4” – język niemiecki podręcznik  + ćwiczenia „neu” – nowe wydanie, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Wyd. PWN Nr w wykazie MEN:808/1/2017

Kl. V

„Ich und du 5” – język niemiecki neu  podręcznik + ćwiczenia , M. Kozubska, E. Krawczyk, Wyd. PWN nr w wykazie MEN 808/2/2018

Religia  Czekając na zbawiciela” Ks.prof.dr hab. Jerzy Kostorz, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole Nr dopuszczenia, 1/2021/1/KNC-K

Kl. VI

„Ich und du 6“ – język niemiecki podręcznik  + ćwiczenia  M. Kozubska, E. Krawczyk, Wyd. PWN, nr w wykazie MEN : 383/3/2012

Religia „Chrystus naszym Zbawicielem”,Ks. Prof. Dr hab. Jerzy Kostosz, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole, nr dopuszczenia 2/2022/I/KNC-K

Kl. VII

Religia „Droga wspólnoty zbawionych”,M. Baron, ks.M. Ogiolda. Wyd. Św. Krzyża Opole, nr w wykazie  575/2017/I

Kl. VIII

Religia „Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela”,Maria Baron, ks. Marcin Ogiola, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole, nr w wykazie  2/2018 /KNC-K

Programy nauczania kl. I – III

Programy nauczania kl. IV – VIII