Podsumowanie Projektu Językowego Deutsch AG

W naszej szkole zakończyła się wiosenna edycja projektu „Deutsch AG” realizowanego w ramach współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce. Projekt sfinansowany był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN, a brały w nim udział dwie grupy uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego. Celem projektu jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, […]

Program „Sportowe talenty”

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHProgram „Sportowe Talenty”27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że:1)Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła […]

Narok dawniej i dziś

Uczniowie PSP w Naroku w ramach zajęć HIK realizowali projekt  „Narok dawniej i dziś”. Narok  to miejscowość  bogata historycznie i kulturowo,  charakteryzująca się wielokulturowością i dużą ilością ciekawych  miejsc oraz  zasłużonych  ludzi. Uczniowie mieli okazję poznać bliżej historię Naroka oraz uczestniczyć w  zajęciach warsztatowych, kiedy to pod kierunkiem nauczyciela  odkrywali wiele ciekawych miejsc z których […]

Deutsch AG

W naszej szkole po raz kolejny realizowany jest projekt z języka niemieckiego Deutsch AG. Tym razem objętym nim są chętni uczniowie klas V-VI. Projekt oferuje dwie dodatkowe lekcje tygodniowo, organizowane na terenie szkoły przed lekcjami i poza programem nauczania. Szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy to Ministerstwo Oświaty zmniejszyło ilość godzin języka mniejszości narodowej niemieckiej do […]

Naturalnie, że Dąbrowa

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w ramach projektu „Naturalnie , że Dabrowa” w warsztatach „Las i jego znaczenie”. Zajęcia bardzo zaciekawiły uczestników, którzy mogli dowiedzieć się wiele o zwierzętach, roślinach leśnych i znaczeniu dla środowiska naturalnego.

Projekt Deutsch AG

W roku szkolnym 2022/2023 w PSP w Naroku realizowany był projekt językowy „Deutsch AG”. W ramach projektu organizowane były po dwie dodatkowe godziny zajęć dla chętnych uczniów z klasy VIII, w czasie których uczestnicy projektu mogli poprawić swoją znajomość języka oraz poznać ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów niemieckojęzycznych. Projekt był finansowany przez Związek Niemieckich […]

Projekt Młode Głowy

Realizując zadania polityki oświatowej na rok 2022/ 2023 tj. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny oraz Ochrona i wspomaganie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nasza szkoła uzyskała certyfikat udziału w projekcie pt. Młode Głowy – Otwarcie o zdrowiu psychicznym.Gratulujemy uczestnikom!

Pomagasz,ratujesz życie!

Uczniowie z klasy 1 pracują razem z Wiewiórką Sonią. Pomagasz, ratujesz życie!!! Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa na szlakach w górach. Poznawali w praktyce jak udzielić pierwszej pomocy. Powyższe zadania wpisują się w projekt lokalny „Bezpieczny, Aktywny, Zdrowy i Świadomy „. Gratulujemy młodym ratownikom pomysłowości!!!

W świecie muzyki poważnej

Muzyczny projekt dla dzieci, które uczą się j. niemieckiego, może być ciekawą inspiracją do poznania i uczenia się czegoś nowego.Uczniowie z klasy III mieli możliwość na lekcjach j. niemieckiego odnaleźć się w świecie muzyki poważnej. Nazwy instrumentów, wizyta wirtualna w filharmonii, tworzenie makiety muzyków z układem miejsc na scenie, poznanie i słuchanie utworów słynnych muzyków […]

Deutsch AG

Projektu „Deutsch AG” realizowany jest w ramach współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce i sfinansowany  przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN.  Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po jednej godzinie lekcyjnej. Uczestnictwo w projekcie umożliwia uczniom rozwijać swoje umiejętności językowe i komunikacyjne, poszerzać wiedzę o regionie oraz kulturze i historii obszaru […]

Bezpieczny, Aktywny, Zdrowy i Świadomy

W miesiącu marcu nasi uczniowie rozpoczęli lokalny projekt profilaktyczny pt. ” Bezpieczny , Aktywny, ,Zdrowy i Świadomy„. Z wiewiórką Sonią uczniowie klas 1 i 2 uczą się bezpieczeństwa , zdrowego trybu życia,wyrażania emocji oraz unikania zagrożeń !!! Projekt zakończy konkurs plastyczny pt. „Galeria z wiewiórką Sonią „ Koordynator i pedagog Pani Małgorzata zaprasza do konkursu […]

W Naroku tradycje adwentowe zawsze żywe

W okresie przedświątecznym w PSP w Naroku realizowany był kolejny projekt finansowany przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz ZNSSK w Polsce zatytułowany „ Tradycje adwentowe w Naroku zawsze żywe”. Uczniowie poznawali tradycje adwentowe, wykonywali drobne upominki świąteczne, piekli i ozdabiali ciasteczka oraz pierniki.  Podczas Spotkania Adwentowego dla mieszkańców Naroka oraz zaproszonych gości   w […]