Deutsch AG

W naszej szkole po raz kolejny realizowany jest projekt z języka niemieckiego Deutsch AG. Tym razem objętym nim są chętni uczniowie klas V-VI. Projekt oferuje dwie dodatkowe lekcje tygodniowo, organizowane na terenie szkoły przed lekcjami i poza programem nauczania. Szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy to Ministerstwo Oświaty zmniejszyło ilość godzin języka mniejszości narodowej niemieckiej do 1 godziny tygodniowo, uczniowie mają możliwość dalszego rozwoju w zakresie języka oraz zyskania nowych wiadomości  o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego. W trakcie zajęć realizowane są również mini projekty i jednym z nich, którego podsumowanie odbyło się 12 października był „Kleinprojekt Apfel”. Miał on na celu rozwijanie nie tylko kompetencji językowych, ale również literackich, przyrodniczych, artystycznych oraz kulinarnych w j. niemieckim. Koordynatorem projektu Deutsch AG jest mgr Maria Sikora.

Post Author: admin