Deutsch AG

Projektu „Deutsch AG” realizowany jest w ramach współpracy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce i sfinansowany  przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po jednej godzinie lekcyjnej. Uczestnictwo w projekcie umożliwia uczniom rozwijać swoje umiejętności językowe i komunikacyjne, poszerzać wiedzę o regionie oraz kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego. Sprzyja to ich osiągnięciom szkolnym, a także w uzyskiwaniu sukcesów w przyszłości. Uczniowie PSP w Naroku wiedzą o tym, że w dzisiejszym świecie posługiwanie się językami obcymi, w mowie i piśmie jest cenną zaletą i chętnie uczestniczą w projektach językowych.

Zajęcia prowadząca  mgr Maria Sikora.

Post Author: admin