Pedagog zaprasza do udziału w programie

Każdy uczeń może zwróć się do pedagoga/psychologa szkolnego, gdy:

1. Czuje się  osamotniony, smutny, nieszczęśliwy z jakiegoś powodu.

2. Ma problemy w nawiązywaniu dobrych relacji z kolegami, koleżankami, rodzicami i nauczycielami.

3. Ma problemy w nauce czytania, pisania i liczenia.

4. Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

5. Chciałby podzielić się swoją radością, sukcesem, osiągnięciami, zdolnościami.

6. Chciałby pomóc innym, lecz nie wie w jaki sposób.

7. Ma ciekawe pomyły, którymi chciałby się podzielić

8. Nie potrafi sobie poradzić z jakąś sprawą.

Post Author: admin