Projekt Deutsch AG

W roku szkolnym 2022/2023 w PSP w Naroku realizowany był projekt językowy „Deutsch AG”. W ramach projektu organizowane były po dwie dodatkowe godziny zajęć dla chętnych uczniów z klasy VIII, w czasie których uczestnicy projektu mogli poprawić swoją znajomość języka oraz poznać ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów niemieckojęzycznych.

Projekt był finansowany przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, a realizowany przez mgr Marię Sikorę. Podsumowanie projektu połączone z wręczeniem dyplomów i pamiątkowych upominków odbyło się w obecności Pani Wójt Katarzyny Gołębiowskiej Jarek na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

Post Author: admin