OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI DZIECIOM WARUNKÓW NAUKI W DOMU

1. Ustalenie i konsekwentne przestrzeganie godzin przeznaczonych na naukę domową- właściwe gospodarowanie czasem.

2. Częste wietrzenie pokoju dziecka lub miejsca nauki.

3. Pamiętanie o przerwach na posiłek, odpoczynek i ruch.

4. Dbanie o właściwą koncentrację na zadaniach. – efekt „Pustego Biurka”.

5. Monitorowanie przez rodziców zadanych treści przez nauczycieli i aktywna z nimi komunikacja.

6. Zaczynanie od łatwych treści, ponieważ dzieciom jest potrzebny sukces.

7. Pracowanie etapami.

8. Przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej.

9. Dbanie o właściwą postawę ciała przy siedzeniu. 10. Dbanie o życzliwą, spokojną i bezpieczną atmosferę w domu.

11. Systematyczna orientacja rodziców w osiągnięciach, kłopotach i porażkach dziecka związanych z uczeniem się.

Post Author: admin

Dodaj komentarz