Z wizytą w Sejmie

11 maja na zaproszenie Posła PO Pana Tomasza Kostusia odwiedziliśmy siedzibę Sejmu RP w Warszawie.

W wycieczce uczestniczyło 20 uczniów naszej szkoły. pierwszeństwo mieli uczniowie klasy VIII jako uczestnicy tegorocznego konkursu wiedzy o Sejmie.

Budynek Sejmu RP zwiedzaliśmy w towarzystwie przewodniczki, oglądaliśmy makiety budynków sejmowych, wysłuchaliśmy ciekawych informacji o historii siedziby władzy ustawodawczej, zwiedziliśmy najbardziej znaną w polskiej polityce Salę Posiedzeń Sejmu. Zapoznaliśmy się z zasadami polskiego parlamentaryzmu.

W dalszej kolejności obejrzeliśmy pamiątkowe tablice poświęcone nieżyjącym już parlamentarzystom oraz tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem.

Na słynnych Sejmowych schodach wykonaliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Zwiedzanie Sejmu RP zakończyliśmy w stołówce sejmowej, gdzie zjedliśmy smaczny obiad.

Wizyta w Warszawie na ulicy Wiejskiej była dla nas ważnym doświadczeniem.

W imieniu uczestników wycieczki i całej naszej szkoły chcielibyśmy podziękować Panu Posłowi Tomaszowi Kostusiowi za zaproszenie nas do tak ważnego miejsca.

Post Author: admin