Ułamkowe pranie

Dzisiaj uczniowie klasy 5 wieszając „ułamkowe pranie” uczyli się zamiany ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie, porównywania ułamków i zaznaczania ich na osi liczbowej. Lekcja odbyła się według planu daltońskiego, w którym ważne są: wolność i odpowiedzialność, samodzielność, współpraca oraz refleksja.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy i zgodnie z instrukcją wykonywali samodzielnie zadania. Sami decydowali o sposobach wykonywania zadania (kolejności, tempie pracy i stopniu trudności). Dzieci wiedziały, że za wolnym wyborem stoi odpowiedzialność za wykonane działania. Na kolejnej lekcji będzie czas na wyciągnięcie wniosków i samoocenę. Niestety czasami lekcja matematyki bywa za krótka…

Post Author: admin