Rocznica śmierci św. Jana Pawła II

„Nikt i nic nie jest w stanie przekreślić jego zasług dla człowieka i świata ”

Dziś mija 18 rocznica śmierci św. Jana Pawła II papieża i patrona naszej szkoły.

Jan Paweł II (wł. Karol Wojtyła), urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był polskim duchownym, poetą, arcybiskupem, kardynałem, natomiast od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papieżem. Zmarł w wigilię niedzieli miłosierdzia Bożego 2 kwietnia 2005 r. Kanonizowany został 27 kwietnia 2014 roku. Nie sposób oszacować dobra, które ten człowiek dał światu.

Punktem szczególnym jego pontyfikatu były orędzia do młodzieży. Przyczynił się do tego, iż ONZ zdecydowała się ogłosić rok 1985, Rokiem Międzynarodowym Młodzieży. Wówczas to zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. 13 maja 1981 turecki zamachowiec podczas audiencji dopuścił się zamachu na jego życie. Przeżył jednak, a symboliczna była późniejsza jego rozmowa z zamachowcem w więzieniu, któremu poświęcił modlitwę, udzielając aktu przebaczenia.

„Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.”

Źródła :

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

https://biografia24.pl/jan-pawel-ii/

• „300 postaci które zmieniły historię Polski i świata”. Videograf II, Chorzów 2008

https://zyciorysy.info/jan-pawel-ii/

Post Author: admin