Grono pedagogiczne

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci. Stara się zobaczyć ich dusze.

B.Cage

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Przemysław Gajos

NAUCZYCIELESPECJALNOŚĆ
PROWADZONE ZAJĘCIA
mgr Przemysław Gajos – dyrektor szkołyJęzyk polski, Historia, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie w placówkach oświatowychJęzyk polski
mgr Iwona AdamWychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe, Język polski
Terapia pedagogiczna,Oligofrenopedagogika
Język polski, Zespoły wyrównawcze, Rewalidacja indywidualna
Wychowawca klasy IV
mgr Mariola DomanowskaKształcenie zintegrowane, Przyroda, Terapia PedagogicznaEdukacja wczesnoszkolna, Przyroda
Zespoły korekcyjno- kompensacyjne
Zajęcia wyrównawcze, Wychowawcza klasy III

mgr Alicja Jaszcza
Biblioteka
mgr inż. Izabela KokotMatematyka, Informatyka, FizykaMatematyka, Zajęcia wyrównawcze

mgr Krzysztof Kokot
Fizyka, Chemia, MatematykaFizyka, Chemia
mgr Małgorzata KolankoNauczanie początkowe, Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza
Terapia pedagogiczna, Wychowanie do życia w rodzinie
Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika
Resocjalizacja, Socjoterapia
Wychowanie do życia w rodzinie, Doradztwo zawodowe
Pedagog szkolny
Terapia pedagogiczna
mgr Dariusz LewandowiczWychowanie fizyczneWychowanie fizyczne
Wychowawca klasy VIII
mgr Małgorzata LitwiniecWychowanie przedszkolne, Nauczanie początkowe
Muzyka, Terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
Przyroda, Biologia
Muzyka, Biologia
Wychowawca klasy II
Opiekun chóru
mgr Marta Łupak  Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaHistoria, Wychowawca świetlicy, Logopedia
mgr Anna MłyńczakKształcenie zintegrowaneKształcenie zintegrowane
Zespóły korekcyjno -kompensacyjne
Wychowawca klasy I
mgr Janusz MikurendaPlastyka, Zajęcia techniczne,
Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka, Technika
Plastyka, EDB
Wychowawca klasy VII
Rzecznik Praw Ucznia
mgr Maria Sikora Język niemiecki
Przyroda
Język niemiecki
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Wychowawca klasy V
mgr Agnieszka Tracz-ChojnackaJęzyk angielski
Oligofrenopedagogika
Język angielski
Wychowawca klasy VI
mgr Jolanta WiśniewskaGeografiaGeografia
mgr Barbara SopaPsychologiaPsycholog
Religia

Post Author: admin