Dzień Edukacji Narodowej

W naszej szkole uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, który w tym roku zbiegł się z 250 rocznicą powstania tego pierwszego na świecie ministerstwa oświaty. Były kwiaty, podziękowania, życzenia i nagrody dla nauczycieli i pracowników oświaty. Dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił rolę oświaty w życiu każdego człowieka i podziękował nauczycielom, pracownikom oraz rodzicom, bez których szkoła nie mogłaby sprawnie funkcjonować. Swoje życzenia i podziękowania złożyli również uczniowie i rodzice.

Post Author: admin