Dziękujemy za salę gimnastyczną

Przez wiele lat kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli naszej szkoły czekały na salę gimnastyczną. Warunki do rozwoju tężyzny fizycznej były iście spartańskie. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w ciasnej salce gimnastycznej lub w terenie. Mamy nadzieję , że dzięki zajęciom w nowoczesnej sali uczniowie będą mogli rozwijać lepiej swoją sprawność fizyczną zwłaszcza w grach zespołowych. Nowa sala wraz infrastrukturą znacznie poprawi naszą bazę dydaktyczną i umożliwi nam organizację wielu imprez środowiskowych, artystycznych, konkursów oraz zawodów międzyszkolnych.

Dziękujemy Pani Wójt Katarzynie Gołębiowskiej – Jarek, przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa Mariuszowie Konopie oraz wszystkim radnym za podjęcie decyzji o budowie tego obiektu.

Słowa podziękowania kierujemy do rządu Rzeczpospolitej Polskiej za przekazanie środków finansowych na budowę sali gimnastycznej z programu „Polski Ład”. Dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Bule oraz Panu Prezydentowi Opola Arkadiuszowi Wiśniewskiemu za wsparcie finansowe w celu wykończenia tego obiektu.

Dziękujemy Karolinie Lyga i Radzie Rodziców, wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom obsługi, pani sołtys Roksanie Odziomek i Radzie Sołeckiej, OSP w Naroku, pracownikom Urzędu Gminy w Dąbrowie, Panu dyrektorowi PSP w Dąbrowie Bartłomiejowi Walków, wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości otwarcia . Pragniemy również podziękować Pani Jolancie Wiśniewskiej za koordynację przygotowań do tej uroczystości. Dziękujemy wszystkim za prezenty i sprzęt sportowy przekazany naszej szkole.

Post Author: admin