Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Rusza nabór wniosków o organizację przez gminę bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów przewozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły/przedszkola/ośrodka w roku szkolnym 2023/2024.

Rodzice dziecka zamieszkującego na terenie Gminy Dąbrowa i posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego wynika rodzaj niepełnosprawności, mogą wnioskować o wybraną formę realizacji dowozu ucznia do placówki oświatowej.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, wnioski wraz z niezbędną dokumentacją należy składać do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Dąbrowie (tel. 77/4641073) w terminie:

  • do 20 czerwca 2023 r. – w przypadku bezpłatnego transportu wrazz zapewnionym przez zewnętrzną firmę opiekunem,
  • do 31 lipca 2023 r. – w przypadku zwrotu rodzicom kosztów przewozu dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka.

Szczegóły i wniosek dostępne są na stronie:

http://bip.gzeasip.gminadabrowa.pl/59/94/dowoz-uczniow-niepelnosprawnych-do-szkol.html

Post Author: admin