Poznawaliśmy Polskę

Uczniowie klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku uczestniczyli w dniach 23-25 września w wycieczce dofinansowanej z projektu „Poznaj Polskę”, która przebiegała „szlakiem piastowskim”. Uczniowie zwiedzili wiele miejsc związanych z początkami naszej państwowości i współczesną historią Polski. W pierwszym dniu zwiedzali Poznań, w którym obejrzeli między innymi : Pomnik Ofiar Czerwca 1956 roku, Bibliotekę Raczyńskich, Uniwersytet Adama Mickiewicza i poznali historię słynnego polskiego matematyka Mariana Rejewskiego, który w 1932 r. złamał szyfr Enigmy- maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. Zwiedzili też katedrę na Ostrowie Tumskim, zabytkowy poznański rynek z jego pięknym renesansowym ratuszem. W kolejnym dniu przyszedł czas na zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, gdzie można było zobaczyć pozostałości wczesno piastowskich budowli romańskich oraz przedmiotów  codziennego użytku  z  okresu wczesnego średniowiecza. Następnie przyszedł czas na zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, na  którego terenie zobaczyli pozostałości i rekonstrukcję grodu sprzed ok.2800 lat,  przedmioty codziennego użytku i poznali warunki życia w czasach kultury łużyckiej. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć pokazy używania broni łowieckiej z tamtego okresu. Ostatni dzień wycieczki poświęcony był na zwiedzanie Gniezna. Uczestnicy zwiedzili podziemia archikatedry, w których mogli zobaczyć pozostałości romańskich budowli i palatium z okresu pierwszych władców Polski – Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej nasi uczniowie obejrzeli wiele ciekawych zabytków sakralnych w tym związanych z postaciami Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie nowoczesnego Muzeum Początków Państwa Polskiego. Wszyscy uczestnicy zadowoleni, pełni wrażeń i ubogaceni wiedzą z zakresu historii Polski szczęśliwie powrócili do domów.

Post Author: admin