Wycieczka rowerowa do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach

Uczniowie klas V-VI PSP w Naroku pod opieką swoich wychowawczyń oraz pedagoga wybrali się z okazji Dnia Dziecka na wycieczkę rowerową do Skansenu w Bierkowicach, aby wziąć udział w lekcji muzealnej „ Świat progiem dzielony”.

Lekcje muzealne w skansenie należą do ciekawych form zajęć, które w urozmaicony i atrakcyjny sposób uświadamiają uczniom wartość wiedzy o regionie, pomagają dostrzec walory Małej Ojczyzny oraz wiążą się z realizacją innowacji „ Ta ziemia od innych mi droższa. Uczniowie mogli nie tylko poznać muzeum i jego zbiory, ale także wczuć się w realia życia w dawnej wsi śląskiej w tym również szkoły.

Zajęcia edukacyjne przybliżyły zwiedzającym tematykę drewnianego budownictwa wiejskiego na Śląsku Opolskim, w tym: kwestie techniczne, ciekawostki z zakresu obrzędowości i zwyczajów związanych z domem i zagrodą.

Poruszając się szlakami rowerowymi prowadzącymi lasami i polami można było podziwiać piękno i bogactwo szaty roślinnej okolicy oraz towarzyszący w drodze śpiew ptaków.

M. Sikora

Post Author: admin