Organizacja roku szkolnego

Wydarzenie  DataOdpowiedzialny
Rozpoczęcie roku szkolnego (poniedziałek)04.09.2023Dyrektor
Dożynki wiejskie10.09.2023Dyrektor, wszyscy nauczyciele  
Akcja sprzątanie świata16.09.2023Dyrektor, wszyscy nauczyciele
Spotkanie Rodziców ( środa) godz.17.00 z dyrektorem, wywiadówka  13.09.2023Dyrektor, wychowawcy, pozostali nauczyciele
Otrzęsiny kl. IV09.2023Wychowawcy kl. IV-VIII, SU
Światowy dzień tabliczki mnożenia17.11.2023I. Kokot
Dzień Edukacji Narodowej13.10.2023M. Sikora, I.Adam
Dzień Patrona i pasowanie uczniów kl. I10.2023A. Młyńczak, K.Bryk
Przerwa na czytanie .10.2023I. Adam, M. Łupak , A. Jaszcza
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – uroczystość Wszystkich Świętych01-03.11.2023Dyrektor, nauczyciele wyznaczeni do dyżuru w dniu 31.10.2022
 Wywiadówka  dla rodziców08.11.2023Wszyscy nauczyciele
Święto Niepodległości (dzień wolny), Bieg Niepodległości, Dzień św. Marcina11.11.2023  2 nauczycieli wskazanych nauczycieli, M.Łupak, Rada Rodziców , Rada Sołecka
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka18.11.2023M. Kolanko
Spotkanie ze św. Mikołajem06.12,2023M. Kolanko ,                   M. Domanowska , SU
Wywiadówka/ informacja o ocenach niedostatecznych godz.17.0013.12.2023Wychowawcy, wszyscy nauczyciele
Jasełka dla społeczności lokalnej. grudzień 2023M. Sikora
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023-01.01.2024Dyrektor dyżurujący nauczyciele
Rada klasyfikacyjna i wywiadówka półroczna
(środa – godz. 17.00)
10.01.2024Dyrektor, wszyscy nauczyciele
Koniec pierwszego semestru (piątek)12.01.2024Dyrektor
Rada podsumowująca I-sze półrocze31.01.2023Dyrektor,         wszyscy nauczyciele
Ferie zimowe15.01.2024 – 28.01.2024Dyrektor
Dzień Matematyki13.03.2024I. Kokot
Pierwszy dzień wiosny- wyjazd do kina21.03. 2024A. Chojnacka , M. Łupak
Wiosenna przerwa świąteczna28.03-02.04.2024Dyrektor, nauczyciele dyżurujący
Św. Pracy i dzień wolny od zajęć dydaktycznych , Św. Konstytucji 3 maja                                                                                          01.05-03.05.2024Dyrektor , nauczyciele dyżurujący
Św. Konstytucji 3 maja – akademia05.05.2024J. Mikurenda
Egzamin kl. VIII15-17.05.2024Dyrektor, członkowie zesp. nadzorujących
Wywiadówka18.05.2024Wszyscy nauczyciele
Dzień Matki26.05.2024Wychowawcy klas
Boże Ciało oraz dzień wolny od zajęć dydaktycznych30-31.05.2024Dyrektor
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej12.06.2024Dyrektor, nauczyciele
 Pożegnanie kl. VIII21.06.2024D. Lewandowicz, Rada Rodziców, dyrektor
Zakończenie roku szkolnego21.06.2024J. Lachnik, A. Młyńczak
Ferie letnie22.06.-1.09.2024Dyrektor
Rada podsumowująca rok szkolny30.08.2024Dyrektor, nauczyciele