Legitymacja szkolna

Legitymacja szkolna jest nie tylko dokumentem poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły, ale jeżeli uczeń nie posiada dowodu osobistego ani paszportu, legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Warto więc zadbać o dobrej jakość zdjęcie.

Zdjęcie na samej legitymacji jest umieszczane w okienku 3 na 4,2 cm, oznacza to, że jeżeli zrobimy zdjęcie o innych wymiarach np. 3,5 na 4,5 cm (a o takie wymiary mają zdjęcia do dowodu osobistego i paszportu), fotografia zostanie odpowiednio przycięta. Ponieważ przepisy tak naprawdę nie precyzują wymogów zdjęcia do legitymacji szkolnej, najlepiej jest przyjąć zasadę, że do legitymacji szkolnej stosujemy zdjęcia takie jak do dowodu lub paszportu. Wskazane by było, aby twarz zajmowała 70% zdjęcia, co stanowi dolny zakres określony w stosownych przepisach o tych zdjęciach – patrz informacja na stronie – https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu :

  • zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,
  • osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych), z zamkniętymi ustami.