Dzień nauki

Dzień nauki – 19 listopada w ramach projektu „Kreatywna Opolszczyzna” .

Tego dnia, podobnie jak poprzednio, uczniowie biorący udział w projekcie zostali podzieleni na grupy, przygotowali materiały oraz zestawy doświadczeń w zakresie eksperymentów i zestawy robotów LEGO, a także zestawy Ozobotów. Uczniowie niebiorący udziału w projekcie, pod kierunkiem uczniów, którzy przygotowali doświadczenia i eksperymenty mogli samodzielnie wykonać interesujące ich eksperymenty oraz wybrane projekty robotów LEGO. Uczniowie młodszych klas zainteresowali się Ozobotami programowanymi za pomocą kolorowych linii. Szczególnie najmłodsi wykazali zainteresowania eksperymentatorskie. Pomimo soboty, dzieci dopytywały się kiedy będą następne takie zajęcia. Zajęcia trwały 6 godzin lekcyjnych i bardzo podobały się wszystkim uczniom. Podczas zajęć wykorzystano zestawy pomocy dostarczone w ramach projektu.

Janusz Mikurenda

Post Author: admin